A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Хустський навчально-виховний комплекс №1
Хустської міської ради Закарпатської області

Інформація про заклад

1996 рік – створена Хустська загальноосвітня школа-дитячий садок І-ІІ ступенів. 
2002 рік – реорганізована у Хустську загальноосвітню школу-дитячий садок І-ІІІ ступенів
2008 рік – Хустський навчально-виховний комплекс №1.

Засновником (власником) навчально-виховного комплексу є виконавчий комітет Хустської міської ради. 
Головною метою діяльності навчально-виховного комплексу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної та повної загальної середньої освіти.

Статутними завданнями діяльності навчально-виховного комплексу є:

- створення умов для різнобічного розвитку дитини дошкільного віку, учня, формування гармонійної особистості, збереження та зміцнення її фізичного і психічного здоров’я;

- формування основних норм загальнолюдської моралі;

- створення умов для здобуття дітьми дошкільного віку, учнями безперервної дошкільної та загальної середньої освіти в обсязі державних стандартів дошкільної та загальної середньої освіти, розвитку їх творчих здібностей і нахилів;

- виховання громадянина України;

- виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

- формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;

- виховання в дітей дошкільного віку, учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;

- розвиток особистості дітей дошкільного віку, учня, їх здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

- виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей дошкільного віку, учнів;

- створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство.

Хустський навчально-виховний комплекс №1 надає освітні послуги у сфері дошкільної та загальної середньої освіти.

Освітні послуги надаються на безкоштовні основі.

Рішенням №393 Виконавчаго комітету Хустської міської ради від 13.08.2021 року за освітньою установою закріплено територію обслуговування у м. Хуст в межах наступних вулиць: Садова, Заводська, Зарічна, Бічна, Нірешська, П. Лодія, Леонтовича, Бортнянського, Ставкова, Невицького, Химинця, Червоногірська, Івасюка, Ділова, А. Коцки, Яворова.

Ліцензована потужність навчального закладу 262 особи

Мова навчання: українська.

Навчально-виховний комплекс складається з двох підрозділів - дошкільного та шкільного.
Дошкільний підрозділ забезпечує належний рівень дошкільної освіти дітей віком від трьох до шести років відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти.
Шкільний підрозділ забезпечує відповідний рівень загальноосвітньої підготовки учнів згідно з вимогами Державного стандарту загальної середньої освіти. 

Навчально-виховний процес здійснюється на базі трьох корпусів, які перебувають в комунальній власності та передані в оперативне управління адміністрації навчального закладу.

Кадровий склад закладу освіти сформовано у відповідності до ліцензійних вимог.


 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора